Jakość i produkcja

Jakość i produkcja

Naszą kluczową kompetencją jest rozwój nowych produktów, produkcja, kontrola, wprowadzanie do obrotu, składowanie i dystrybucja suplementów diety, wyrobów medycznych i leków. Produkcja i dystrybucja działają zgodnie z następującymi standardami jakości wymaganymi dla każdej indywidualnej kategorii produktu:

Leki
zgodność z wymogami dobrych praktyk wytwarzania i dystrybucji (GMP/GDP)

Wyroby medyczne
system zapewnienia jakości zgodny z normą UE ISO 13485: 2016

Suplementy diety
których produkcja jest zgodna z HACCP, systemem analizy ryzyka i kontroli punktów krytycznych w produkcji żywności.

Produkcja Walmark

Wszystkie powyższe systemy jakości są certyfikowane, i każdego roku przechodzimy regularne audyty Państwowego Instytutu Kontroli Leków (GMP, GDP) lub notyfikowanych organów 3EC, TÜV SÜD Slovakia (ISO 13485, HACCP), gdzie musimy dowieść, że nasze systemy zapewnienia jakości są funkcjonalne i rzetelne oraz że zapewniają, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakościowe.

Firma jest również przedmiotem regularnych inspekcji Państwowej Inspekcji Rolno-Spożywczej (SZPI) oraz Regionalnej stacji sanitarnej w Ostrawie.

Przyjrzyj się z bliska

Quality Policy

Polityka jakości

Szczegółowe informacje o zasadach jakości

Zobacz naszą politykę w zakresie jakości