Качество и производство

Качество и производство

Ние сме специализирани в разработката, производството, контрола, съхраняването и дистрибуцията на хранителни добавки, медицински изделия и лекарства. Нашето производство и дистрибуция оперират съгласно следните стандарти за качество, приложими за всяка продуктова категория:

Лекарства
съответствие с изискванията за Добра Производствена и Добра Дистрибуционна практика (GMP/GDP стандарти)

Медицински изделия
система за осигуряване на качество в съответствие с EU ISO 13485: 2016

Хранителни добавки
, чието производство се регулира по Метода на критичните точки -  HACCP, система за анализ на риска и контрол на критичните точки в производството на храни.,

Производство на Walmark

Всички тези системи за осигуряване на качество са сертифицирани и всяка година и ежегодно преминават през одит, извършван от Държавния Институт по Контрол върху Лекарствата (GMP, GDP) или упълномощените органи по 3EC, TÜV SÜD Словакия (ISO 13485, HACCP), пред които трябва да докажем, че нашите системи по осигуряване на качество функционират безпроблемно и гарантират, че продуктите ни са без нарушения на качеството.

Компанията също е подложена на редовни инспекции от местните власти като Държавната инспекция за храните и земеделските продукти (SZPI) и Регионалния институт по хигиена в Острава.

Вижте отблизо