Kvaliteet ja tootmine

Kvaliteet ja tootmine

Meie põhikompetents on toidulisandite, meditsiiniseadmete ja ravimite väljatöötamine, tootmine ja logistika. Tootmine ja logistika toimuvad vastavuses alltoodud kvaliteedistandarditega:

Ravimid
vastavuses heade tootmistavade (Good Manufacturing and Distribution Practice, GMP/GDP) nõuetega

Meditsiiniseadmed
kvaliteedisüsteem, mis on vastavuses EU ISO 13485: 2016 nõuetega.

Toidulisandid
tootmine on vastavuses HACCP kvaliteedijuhtimissüsteemiga. See süsteem analüüsib tootmisprotsessi kriitilisi etappe ja protsesse, mis võivad mõjutada toote kvaliteeti ning seeläbi tarbijate tervist.

Walmarki tootmine

Kõik need kvaliteedisüsteemid on sertifitseeritud ja igal aastal toimuvad regulaarsed auditid, mida viivad läbi Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia vastavad ametiasutused. Nende auditite käigus peame tõestama, et meie kvaliteedijuhtimissüsteemid on funktsionaalsed ja usaldusväärsed ning tagavad selle, et meie toodetel ei esine kvaliteedidefekte.

Tutvuge lähemalt

Quality Policy

Kvaliteedipoliitika

Täpsem ülevaade kvaliteedipõhimõtetest ja -reeglitest

Tutvuge meie kvaliteedipoliitikaga