Kvalita a výroba

Kvalita a výroba

Našou kľúčovou kompetenciou je vyvíjať, transferovať, produkovať, kontrolovať, uvoľňovať, skladovať a distribuovať produkty celého nášho sortimentu od výživových doplnkov po zdravotnícke pomôcky a lieky. Výroba a distribúcia prebieha podľa nasledujúcich kvalitatívnych noriem požadovaných pre každú kategóriu produktov:

Lieky
- spĺňajú požiadavky správnej výrobnej a distribučnej praxe (SVP/SDP)

Zdravotnícke pomôcky
- systém zabezpečenia kvality, ktorý je v súlade s EU ISO 13485:2016

Výživové doplnky,
ktorých výroba sa riadi systémom HACCP, čo je systém analýzy rizík a kritických kontrolných bodov vo výrobe potravín.

Výroba spoločnosti Walmark

Všetky tieto systémy kvality sú certifikované a každý rok prechádzame pravidelnými auditmi, ktoré vykonáva Štátny ústav na kontrolu liečiv (SVP, SDP) alebo oznámené subjekty 3EC, TÜV SÜD Slovakia (ISO 13485, HACCP). Počas týchto auditov musíme preukázať, že naše systémy zabezpečenia kvality sú funkčné a spoľahlivé a zabezpečujú bezchybnosť našich produktov.

Spoločnosť je pravidelne kontrolovaná tiež miestnymi úradmi, ako Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia a oblastná Hygienická stanica Ostrava.

Pozrite sa bližšie

Quality Policy

Politika kvality

Detailné informácie o pravidlách a princípoch kvality

Pozrite sa na našu politiku kvality